Обява

04.11.2020

АГРОНОМ – КОНСУЛТАНТ/ ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ

Месторабота Хасково; Постоянна работа; Пълно работно време
Запази обявата в бележника
Препрати обявата на имейл
АГРОНОМ – КОНСУЛТАНТ: ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ
Изисквания:
- Висше образование - "Агрономия" Общ профил.
- Профил Растителна Защита - е предимство
- Професионален опит като агроном - аналогичен на длъжността.
- Стаж в практиката минимум 3 години- задължителен.
- Препоръчително е владеенето на английски език на работно ниво.
- Шофьорска книжка, активен шофьор.
- Отлични комуникационни умения: да изгражда ефективни и трайни отношения с клиентите.
- Лоялност и позитивно отношение.
- Проактивност, стремеж към постигане на резултати, отговорност, организираност и самостоятелност.
- Препоръки от предишния работодател.

Основни отговорности и задължения:

- Осъществява цялостна комуникация с настоящи и бъдещи/ потенциални клиенти.
-Изготвя ежедневни и ежемесечни отчети за дейноста си в писмен вид до прекия си ръководител.
-Въвежда данни за клиентите и очакваните заявки: с цел проследяване на потребностите/ нуждите на всеки клиент и по-доброто му обслужване.
-Организиране и провеждане на срещи с настоящи и потенциални клиенти.
-Организиране на технически срещи.
-Осъществява консултантска дейност при продажбите на стоки, собственост на фирмата, като осигурява контакт с крайните клиенти консултирайки ги за съответните стоки.
-Способност за идентифициране и привличане на нови клиенти: популяризира продуктите на фирмата и полага усилия за разширяване на пазара им.
-Познаване на нормативните актове в областта на употребата и разпространението на препарати за растителна защита, семена, биостимулатори и торове и тези, свързани с контрола на дейностите в селското стопансто – Предимство.
-Познание в областта на болестите, неприятелите и плевелите при отделните видове култури, с цел осъществяване на правилна консултация при евентуални проблеми с посевите на клиенти на фирмата – Задължително.
- Професионален опит като търговски представител – Предимство.
    Кандидатствай