Обява

13.11.2020

Оператор GPS/видео система

Месторабота Хасково; Постоянна работа; Пълно работно време
Запази обявата в бележника
Препрати обявата на имейл
Фирма „АБ“ АД, гр. Хасково търси да присъедини към екипа си отговорна и организирана личност на длъжност " Оператор GPS/видео система".

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
1. Операторът на GPS системи въвежда данните и прави справки- извлечения от базата данни на компютърната система.
2. Въвежда данните в базата данни на GPS системата.
3. Извършва наблюдения чрез видео системата и докладва за нарушения на прекия си ръководител.
4. Прави справки – извлечения от базата данни при поискване от прекия си ръководител по определени показатели.
5. Следи за правилната обработка от компютърната програма на въведените данни.
6. При неизправност на ползваната техника или при констатирана неправилна обработка на данните от компютърната програма незабавно уведомява прекия си ръководител.
7. Прави архив на въведените данни и съхранява архивните файлове по указания от работодателя начин.
8. Информира незабавно прекия си ръководител за всеки опит за нерегламентиран достъп на други лица до базата данни.
9. Предава получени по електронна поща съобщения и изпраща отговори при строго спазване на установените от работодателя правила.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:
Изготвя справки свързани с проследяване движение на автопарка.
Средно образование
Умения за работа с компютър MS Office, MS Excel
Добра координация.
Умения за работа в екип.

Фирмата предлага:
1. Добро заплащане
2. Работа в голяма и стабилна фирма

Кандидатите да представят подробна автобиография.

Всички получени документи ще бъдат разглеждани само за нуждите на настоящия подбор.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Данните, които изпращате, са под защитата на ЗЗЛД и конфиденциалността им е гарантирана.
    Кандидатствай